Cjenik


Soba broj 1
Noćenje za 1 osobu 120,00 kn

Soba broj 2
Noćenje za 2 osobe 220,00 kn
Noćenje za 1 osobu 150,00 kn

Soba broj 3
Noćenje za 2 osobe 220,00 kn
Noćenje za 1 osobu 150,00 kn


Soba broj 4
Noćenje za 1 osobu 130,00kn
Noćenje za 2 osobe  220,00 kn


Soba broj 5
Noćenje za 1 osobu 120,00 kn
Noćenje za 2 osobe 220,00 kn


Soba broj 6
Noćenje za 1 osobu  120,00 kn
Noćenje za 2 osobe 220,00 kn
Noćenje za 3 osobe 300,00 kn


Soba broj 7
Noćenje za 1 osobu  120,00 kn
Noćenje za 2 osobe 220,00 kn
Noćenje za 3 osobe 300,00 kn


Soba broj 8
Noćenje za 1 osobu  120,00 kn
Noćenje za 2 osobe 220,00 kn
Noćenje za 3 osobe 300,00 kn


U cijenu je uračunat PDV
Boravišna taksa se posebno naplaćuje 10,00 kn


Popust za noćenje 3-5 dana 5%
Popust za noćenje 5-10 dana 10%